Pedidos


Encargas


Nome e apelidos
*Correo electrónico
Teléfono de contacto
Enderezo postal
*Comentarios
Oferta cara ó Nadal (3x2 en libros) (80 €)Seleccione os tres volumes que desexa da lista de abaixo
A Divina Comedia (40 €)Número de exemplares
Cancioneiro de Petrarca (40 €)Número de exemplares
Os Trobadores de Occitania (40 €)Número de exemplares
Ás voltas coa diversidade cultural (9.50 €)Número de exemplares
Forma de pago

 Transferencia ou ingreso en conta de ABANCA a nome de Martiño Cabana Otero, IBAN ES37-2080-0133-60-3040002698. 
 


Verificación por imaxe

captcha

Introduza o texto da imaxe:


[Refrescar imaxe]
[Que é isto?]